STUDENTS LIST 2017

Base First Batch 2017

 1. Manish Upadhyay
 2. Nikee Singh
 3. Mithilesh Yadav
 4. Rahul Yadav
 5. Ashish Prasad
 6. Ritesh Kanaugia
 7. Durgesh Yadav
 8. Vishal Sah
 9. Sanskar Singh
 10. Shiv Shankar

Base Second Batch 2017

 1. Shashikant Yadav
 2. Rahul Kumar Yadav
 3. Manish Kumar Yadav
 4. Dinbandhu Pandey
 5. Pankaj Pandey

Base Third Batch 2017

 1. Raj Yadav
 2. Mahayuddin
 3. Nasim Ansari
 4. Shakeer Alam
 5. MD Ershad
 6. Pradeep Pandey
 7. Deepu Kumar
 8. Abhishek Singh

Base Fourth Batch 2017

 1. Maharaj Prajapati
 2. Rakesh Kumar Verma
 3. Ritesh Kumar Verma
 4. Aditya Kumar Gupta
 5. Rajesh Kumar Verma
 6. Vicky Kumar Gupta

Base Fifth Batch 2017

 1. Krishna Kumar Keshari
 2. Kumari Nisha
 3. Abhinandan Kumar Yadav
 4. Rajani Kant Prajapati
 5. Jay Paraksh Yadav
 6. Rajesh Kumar Sah

Base Sixth Batch 2017

 1. Chandan Singh
 2. Pradeep Kumar Singh
 3. Atul Kumar
 4. Rubi Singh
 5. Premchand Shani
 6. Kumari Anu Verma
 7. Law Kumar Yadav
 8. Pritee Singh

Base Seventh Batch 2017

 1. Nikhil Kumar Upadhyay
 2. Nitish Kumar Upadhyay
 3. Ajay Kumar Verma
 4. Mithilesh Yadav
 5. Ankit Kumar Nishad
 6. Sandeep Tiwari