STUDENTS LIST 2016

Base First Batch 2016

 1. Sidhant Pathak
 2. Ravish Singh
 3. Anshu Chaubey
 4. Vivek Nand Paswan
 5. Rakesh Kumar4
 6. Ranjeet Gupta

Base Second Batch 2016

 1. Surajdev Pandey
 2. Alok Singh
 3. Manish Yadav1
 4. Jai Shankar Singh
 5. Anurag Singh
 6. Rohit Sharma
 7. Sanjeev Singh
 8. Prince Singh

Base Third Batch 2016

 1. Manoj Kunwar
 2. Raja Singh
 3. Dipak Kumar
 4. Manish Raj Singh
 5. Santosh Singh
 6. Rakesh Sharma
 7. Govinda Yadav
 8. Nilesh Yadav
 9. Aman Prasad
 10. Atishay Singh
 11. MD Arbaj

Base Fourth Batch 2016

 1. Saloni Verma
 2. Trisha Singh
 3. Nidhi Upadhyay

Base Fifth Batch 2016

 1. Aditya Rajak
 2. Ravi Mishra
 3. Deepak Maurya
 4. Mithilesh Yadav
 5. Saddam Husain

Base Sixth Batch 2016

 1. Shashikant Yadav
 2. Dinbandhu Pandey
 3. Pankaj Pandey
 4. Manish Yadav1
 5. Manish Yadav2
 6. Rohit Sharma
 7. Saurabh Keshari

Base Seventh Batch 2016

 1. Nikesh Dubey
 2. Adarsh Singh
 3. Chandeshwar Ram
 4. Kundan Yadav
 5. Dinesh Thakur
 6. Nagendra Yadav
 7. Rahul Singh
 8. Abhishek Yadav
 9. Vivek Verma
 10. Ashish Verma