STUDENTS LIST 2015

Base First Batch 2015

 1. Nisha Singh
 2. Reems Singh
 3. Anuj Kumar1
 4. Mandhata Paswan
 5. Anuj Kumar2
 6. Ujjwal Kumar
 7. Dhanjee Gupta
 8. Deepak Singh

Base Second Batch 2015

 1. Dipak Gupta
 2. Rubi Singh
 3. Saurabh Singh
 4. Murari Yadav
 5. Ritik Yadav
 6. Vimal Singh
 7. Vijandra Sah

Base Third Batch 2015

 1. Nishant Srivastav
 2. Anurag Kumar
 3. Priti Yadav
 4. Sonu Ram
 5. Lav Dubey
 6. Vinay Ram
 7. Pankaj Paswan
 8. Shailendra Kumar
 9. Sujeet Pandey
 10. Rakesh Ram
 11. Neha

Base Fourth Batch 2015

 1. Mithilesh Pandey
 2. Istakhar Ansari
 3. Yogesh Pandey
 4. Brijesh Kumar
 5. Bittu Ali
 6. Aryan Ojha
 7. Saroj Kumar
 8. Sanjeet Yadav

Base Fifth Batch 2015

 1. Raju Bharti
 2. Sanjeet Pandit
 3. Rajisnish Maurya
 4. Anil Yadav
 5. Akshay Kumar
 6. Sushil Yadav

Base Sixth Batch 2015

 1. Ragniee Gupta
 2. Shakib Raza
 3. Jyoti Singh
 4. Prakash Singh
 5. Dinesh Mali
 6. Anuj Singh
 7. Rajiv Yadav
 8. Brijesh Kumar