STUDENTS LIST 2014

Base First Batch 2014

 1. Neha Singh.
 2. Ragini Singh.

Base 2014 February Batch

 1. Vishal Singh
 2. Deepak Sani
 3. Pankaj Yadav
 4. Govind Prasad
 5. Suryaprakash
 6. Sonu Thakur
 7. Upendra Thakur
 8. Manish Maurya
 9. Navnit Maurya
 10. Vicky Gupta
 11. Anish Gupta

Base 2014 April Batch

 1. Prnice Singh
 2. Jitendra Sharma
 3. Sarfraj Ansari
 4. Nikhil Upadhyay
 5. Shubham Upadhyay
 6. Amar Gupta
 7. Somnath Singh
 8. Raju Sharma
 9. Manjeet Paswan
 10. Ankit Upadhyay

Base June 2014 Second Batch

 1. Sweta Singh
 2. Sakshi Singh
 3. Pooja Singh
 4. Kalpna Giri
 5. Ramprakash Paswan
 6. Pankaj Pandey
 7. Kamlesh Keshari
 8. Avinash Gupta
 9. Rahul Gupta
 10. Devendra Kumar

Base Third Batch 2014

 1. Raju Yadav
 2. MD Shameem
 3. rajveer Paswan
 4. Arvind Pratap
 5. Rajat Singh
 6. Aditya Gupta
 7. Shyamu Yadav
 8. Narayan Chaudhrya
 9. Shakil Yadav
 10. Saurabh Yadav

Base Fourth Batch 2014

 1. Puja Singh
 2. Dhanraj Bharti
 3. Anup Gupta
 4. Archana Singh
 5. Swati Singh
 6. Monika Singh
 7. Rakesh \Maurya
 8. Rajnish Chaubey
 9. Payal Gupta
 10. Madhu Singh