STUDENTS LIST 2019

Base First Batch 2019

 1. Pragati Singh
 2. Sakshi Singh
 3. Juhee Maurya
 4. Aanchal Verma
 5. Kumari Kanchan

Base Second Batch 2019

 1. Shivam Kumar Sah
 2. Anand Kumar
 3. Akshay Vishwakarma
 4. Akhilesh Kumar Yadav
 5. Sanjeev Keshari
 6. Ankit Kumar
 7. Vishwajeet Yadav
 8. Amit Kumar
 9. Hasart Ali

Base Third Batch 2019

 1. Nitesh Kumar Verma
 2. Satyam Kumar Gupta
 3. Sangita Paswan
 4. Rajeev Ranjan

Base Fourth  Batch 2019

 1. Anamika Singh
 2. Pooja Mishra
 3. Neha Mishra
 4. Manisha Singh

Base Fifth Batch 2019

 1. Shristi Singh
 2. Satyesh Tiwari
 3. Divyani Chaurasiay
 4. Manish yadav
 5. Rohit Paswan