STUDENTS LIST 2018

Base First Batch 2018

 1. Ruchi Mishra
 2. Shubham Kumar Yadav
 3. Satyam Prajapati
 4. Vipul Kumar Chaubey
 5. MD Shahid Raja
 6. Chandan Kumar Yadav
 7. Ravi Yadav
 8. Brijesh Kumar Yadav
 9. Santosh Kumar Sah
 10. Yogendra Prajapati

Base Second Batch 2018

 1. Hemant Kumar Verma
 2. Manish Kumar Yadav
 3. Ravikant Yadav
 4. Sonu Kumar Verma
 5. Manish Kumar Verma
 6. Ajay Kumar Yadav
 7. Abhishek Nandan Maurya
 8. Dhiraj Pandey
 9. Javed Hasmi
 10. Gaurav Kumar
 11. Akshay Kumar Singh

Base Third Batch 2018

 1. Balveer Kumar Yadav
 2. Sudhir Kumar Yadav
 3. Shubham Kumar Yadav
 4. Atul Kumar Kushwaha
 5. Ankit kumar
 6. Abhijeet Kumar Singh
 7. Vikash Kumar Ram

Base Fourth Batch 2018

 1. Rohit Kumar
 2. Chunnu Bharti
 3. Prabhat Mishra
 4. Amrish Kumar Gupta
 5. Aamir Alam

Base Fifth Batch 2018

 1. Priyanshu Mishra
 2. Rani Singh
 3. Pooja Gupta

Base Sixth Batch 2018

 1. Shanti Chaubey
 2. Rani Chaubey
 3. Narsingh Kumar Mishra
 4. Pratik Kumar Mishra
 5. Adarsh Kumar Singh

Base Seventh Batch 2018

 1. Sangam Kumar Maurya
 2. Sanish Kumar Thakur
 3. Sumlesh Kumar Paswan
 4. Brijesh Kumar Paswan
 5. Ajit Kumar Paswan
 6. Gaurav Pandey